Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy!

Bardzo dziękujemy za udział w XI ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ – POSTĘPY W ELEKTROFIZJOLOGII I ICH KLINICZNE ZNACZENIE, który odbył się w dniach 4-5 czerwca  2021 roku. W tych dniach konferencję oglądało na żywo prawie 300 osób.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom, którzy przygotowali bardzo ciekawe, nowoczesne i pouczające prezentacje. Dziękujemy także za zgłoszone plakaty, które można obejrzeć w zakładce SESJA PLAKATOWA.

Zapraszamy do oglądania SESJI NA ŻYCZENIE. Nagrane wykłady będą dostępne do niedzieli (6.06.2021) do końca dnia.
Mamy nadzieję, że program naukowy naszej konferencji spełnił Państwa oczekiwania. W związku z pandemią Covid-19 byliśmy zmuszeni do zmiany formy wydarzenia na online, ale liczymy, że kolejne nasze spotkanie odbędzie się już stacjonarnie.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Dr hab. n. med. Maria Ejma, prof. nadzw.
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

PYTANIA i ODPOWIEDZI, które pojawiły się na czacie, ale nie zostały omówione na antenie (pobierz pdf)

Konferencja jest współfinansowana przez Miasto Wrocław

Nota prawna KONFERENCJA ONLINE jest skierowana tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).

TEMATY     |     PROGRAM     |     SESJE    |     KURSY

PROGRAM RAMOWY

PIĄTEK, 4 czerwca 2021
14.00 – 17.50 SESJE
18.00 Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa

SOBOTA, 5 czerwca 2021
9.00 – 16.45 SESJE

Od piątku (4 czerwca), godz.: 13.00 do niedzieli (6 czerwca), godz.: 23:59 zarejestrowani uczestnicy Zjazdu będą mogli oglądać wykłady na życzenie. Część wykładów zostanie zaprezentowana na żywo (połączenie zdalne w czasie rzeczywistym), a część w formule konferencji na życzenie (wcześniej nagrane wykłady) – szczegółowa rozpiska godzinowa w programie szczegółowym.

Program ramowy zawiera orientacyjne godziny trwania konferencji.

SESJA PLAKATOWA

Zapraszamy do przeczytania streszczeń i obejrzenia plakatów. Wszystkim Autorom dziękujemy za przygotowanie prac.

PLAKAT 1. Kluczowa rola badania EEG w diagnostyce przypadku nawracających izolowanych zaburzeń mowy imitujących incydenty naczyniowo-mózgowe
Adam Wiśniewski, Karolina Filipska
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przeczytaj streszczenie (pdf)          Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 2. Rola zapisu aEEG u noworodka w diagnostyce podłoża drgawek noworodkowych
Barbara Oleksy1, Krystyna Szymańska2,3, Anetta Jeziorek2, Adam Cieplucha1, Bożena Kociszewska-Najman1
1Klinika Neonatologii DSK UCK Warszawski Uniwersytet Medyczny
2Pracownia Neurodiagnostyki DSK UCK Warszawski Uniwersytet Medyczny
3Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Przeczytaj streszczenie (pdf)           Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 3. Aplikacja przezczaszkowej powtarzalnej stymulacji magnetycznej rTMS w leczeniu bólu neuropatycznego – opis przypadku
Wojciech Fortuna1,2, Justyna Chojdak-Łukasiewicz3, Krzysztof Chmielak1, Jarosław Kędziora4, Sonia Nogalska1, Stefan Okurowski5, Paweł Tabakow1
1Katedra i Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
3Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
4Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
5Akson Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Urazach i Chorobach Kręgosłupa, Wrocław
Przeczytaj streszczenie (pdf)         Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 4. Zmiany EEG u chorych z pierwotnym zespołem Sjogrena bez objawów ośrodkowego deficytu neurologicznego
Małgorzata Cyrul1, Edyta Dziadkowiak1, Agata Sebastian2, Anna Pokryszko-Dragan1, Maria Ejma1, Sławomir Budrewicz1, Magdalena Koszewicz1
1Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Klinika Reumatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Przeczytaj streszczenie (pdf)          Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 5. Szybko postępujący, nietypowy przebieg zespołu Guillain – Barre u pacjentki po operacji guza zatoki szczękowej – opis przypadku
Andrzej Bereza, Edyta Dziadkowiak, Konstanty Gurański, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz
Katedra Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Przeczytaj streszczenie (pdf)          Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 6. Elektrofizjologiczna charakterystyka zajęcia układu nerwowego w chorobie Fabry’ego – opis przypadków
Paulina Papier, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Cyrul, Elżbieta Kusińska, Sławomir Budrewicz, Anna Pokryszko-Dragan
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Przeczytaj streszczenie (pdf)          Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 7. Zmiany w zapisie elektroencefalograficznym u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
Anna Pokryszko-Dragan1, Małgorzata Cyrul1, Ewa Gruszka1, Jakub Ubysz1, Dorota Kamińska2, Katarzyna Madziarska2, Magdalena Krajewska2, Sławomir Budrewicz1
1Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Przeczytaj streszczenie (pdf)          Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 8. Wtrętowe zapalenie mięśni z bardzo dobrą odpowiedzią na leczenie immunoglobulinami – opis przypadku
Marta Waliszewska-Prosół1, Magdalena Koszewicz1, Krystian Obara1, Michał Jeleń2, Sławomir Budrewicz1
1Katedra i Klinika Neurologii, UM we Wrocławiu
2Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, UM we Wrocławiu
Przeczytaj streszczenie (pdf)

PLAKAT 9. Problemy diagnostyki klinicznej i elektrofizjologicznej zespołu Lewisa-Sumnera – opis przypadku
J. Cegielska, K. Stopińska, L. Bińkowska
Klinika Neurologii Wydziału Medycznego WUM
Przeczytaj streszczenie (pdf)           Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 10. Neurologiczne powikłania w przebiegu sepsy wywołanej przez Staphylococcus aureus – opis przypadku
Kinga Kozak
Oddział Neurologii i Udarowy SPZOZ w Przeworsku
Przeczytaj streszczenie (pdf)          Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 11. Przydatność badania EEG w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jacoba
Magdalena Bosak, Dorota Włoch-Kopeć
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Przeczytaj streszczenie (pdf)          Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 12. EEG u pacjentów ze stanem padaczkowym napadów nieświadomości
Magdalena Bosak, Dorota Włoch-Kopeć, Kamil Wężyk
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Przeczytaj streszczenie (pdf)           Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 13. Stan padaczkowy ogniskowy bez zaburzeń  świadomości – opis przypadków
Magdalena Bosak, Dorota Włoch-Kopeć, Kamil Wężyk
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Przeczytaj streszczenie (pdf)          Obejrzyj plakat (pdf)

PLAKAT 14. Kliniczne korelacje czołowej  przerywanej rytmicznej czynności delta (FIRDA)
Martyna Woźniak, Maciej Kasprzycki, Magdalena Bosak,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Przeczytaj streszczenie (pdf)          Obejrzyj plakat (pdf)

Jeżeli pojawią się jakieś pytania dotyczące poszczególnych plakatów, prosimy o przesłanie ich w formie pisemnej na adres: estachurska@inspirecongress.pl, poprosimy Autora plakatu o udzielenie odpowiedzi.

 

Szanowni Państwo,

Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, odbędzie się w formie online w dniu 4 czerwca 2021 roku (piątek) o godzinie 18.00 (po zakończeniu sesji IV).

  • Osoby upoważnione do udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów PTNK będą miały dodatkowy przycisk (GŁOSOWANIE (KZD)) po prawej stronie okna platformy konferencyjnej Meeting15 (poniżej przycisków Agendy i sesji na życzenie).
  • Okno transmisji z Krajowego Zjazdu Delegatów PTNK znajdować się będzie w oddzielnej zakładce, przycisk do niej znajdzie się poniżej przycisków z agendami dziennymi. Krajowy Zjazd Delegatów rozpocznie się po zakończeniu obrad konferencyjnych, za ewentualne opóźnienia z tym związane z góry przepraszamy).
  • Nie można oglądać Krajowego Zjazdu Delegatów w trybie pełnoekranowym, bo wtedy nie będzie widać przycisku do głosowania.
  • W przypadku problemów technicznych należy się kontaktować z pomocą techniczną (numer telefonu i email będą podane na stronie transmisji).
  • Proszę pamiętać, że upoważnienie do udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów jest wyrażone na podstawie adresu email, które Państwo podaliście w PTNK.
  • Zabrać głos podczas Zjazdu można w formie pisemnej (na czacie), jeżeli chcecie się Państwo wypowiedzieć ustnie – należy również to napisać na czacie, wtedy administrator skontaktuje się z Państwem celem przekazania stosownego linku do takiego połączenia.

 

Jak przygotować nagranie swojego wystąpienia?

Instrukcje poniżej, w przypadku pytań prosimy o kontakt: estachurska@inspirecongress.pl

Nagrywanie prezentacji w Office 365 dla systemu Windows – z kamerą

Nagrywanie prezentacji w Office 365 dla MAC – z kamerą

 

Zgłaszając pracę na XI Zjazd PTNK, Wykładowca oświadcza, że w związku z udziałem Wykładowcy w XI Zjeździe PTNK organizowanym przez IC w trybie on-line w terminie 4-5 czerwca 2021 r.  (dalej: „Konferencja”), a także wygłoszeniem przez Wykładowcę w trakcie Konferencji wykładu wraz z przedstawieniem prezentacji multimedialnej dotyczącej omawianego zagadnienia (dalej łącznie jako: „Wykład”), do którego to Wykładu Wykładowcy przysługuje pełnia praw autorskich, umożliwiająca wygłoszenie Wykładu, Wykładowca wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez InspireCongress do celów organizacji Konferencji, przeprowadzenia przez Wykładowcę Wykładu oraz umożliwienia obejrzenia i odsłuchania Wykładu przez uczestników Konferencji.

Informacje

DATA i MIEJSCE

DATA: 4-5 czerwca 2021

MIEJSCE: Wrocław – ONLINE

KOMITETY

dr hab. n. med.Maria Ejma, prof. nadzw. UMW
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

KOMITET NAUKOWY

dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz

prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski

dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska – Pniewska

dr n. med. Joanna Cegielska

dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw. UMW

dr hab. n. med. Marta Banach

dr hab. n. med. Anna Pokryszko – Dragan

prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz

dr hab. n. med. Anna Pokryszko – Dragan

dr n. med. Edyta Dziadkowiak

dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół

mgr Paweł Peć

lek. med. Jakub Ubysz

dr n. med. Natalia Madetko

OPŁATY

System rejestracji online na Zjazd został zamknięty w dniu 2 czerwca o godzinie 16:30.

Jeżeli nie zdążyłeś jeszcze się zarejestrować to napisz maila bezpośrednio na adres: konferencja@inspirecongress.pl,  podaj dane do faktury, a my prześlemy proformę, na podstawie której opłacisz swoje uczestnictwo w XI Zjeździe PTNK i weźmiesz udział w obradach.

Zgłoszenie udziału drogą e-mailową jest równoznaczne z przyjęciem warunków udziału w XI Zjeździe PTNK, akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i warunków dotyczących obowiązku przetwarzania danych osobowych RODO, dostępnych na stronie internetowej wydarzenia, a także faktury bez podpisu.

 

OPŁATY

FEE dla lekarzy – 100 pln

FEE dla techników – 30 pln

ORGANIZATOR

 

 

REKLAMA PARTNERÓW

 

PATRONATY MEDIALNE

PUBLIKACJA ABSTRAKTÓW

Wyróżnione prace, które zostaną opublikowane w czasopiśmie “Advances in Clinical and Experimental Medicine” wydawanym przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. to:

> HRV biofeedback w leczeniu depresji
dr n. med. Marcin Kopka
Centrum Medyczne Neuroprotect, Warszawa

> Predykcyjne modele kliniczne i elektroencefalograficzne padaczki poudarowej
dr n. med. Adam Wiśniewski
Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

> Zmiany EEG u chorych z pierwotnym zespołem Sjogrena bez objawów ośrodkowego deficytu neurologicznego
Małgorzata Cyrul1, Edyta Dziadkowiak1, Agata Sebastian2, Anna Pokryszko-Dragan1, Maria Ejma1, Sławomir Budrewicz1, Magdalena Koszewicz1
1Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
2Klinika Reumatologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

KOMISJA dokonująca wyboru najciekawszych prac: dr hab. Maria Ejma, prof. UM, dr hab. Marta Banach, dr hab. Magdalena Koszewicz, dr n. med. Joanna Cegielska, dr hab. Kazimierz Tomczykiewicz, prof. UM


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że najlepsze prace (wybrane przez Komitet Organizacyjny i Naukowy), zaprezentowane podczas XI Zjazdu PTNK, po procesie recenzji będą mogły zostać opublikowane w czasopiśmie “Advances in Clinical and Experimental Medicine” wydawanym przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

https://www.advances.umed.wroc.pl/en/home/

Do rozpoczęcia konferencji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)